Εταιρικά στοιχεία

Εταιρικό Κεφάλαιο : 10.000,00€
Έδρα : Ορφανίδου 1
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 141320106000
Κατάσταση Εταιρείας : Ενεργή
Εταίροι : Γαρμπίδης Θεόδωρος, Ορφανίδου 1, Θεσσαλονίκη - Κεφαλαιακές Εισφορές
/ Μιχαλάκης Βασίλειος, Θουκυδίδη, Κασσάνδρα - Κεφαλαιακές Εισφορές
Διαχειριστής : Γαρμπίδης θεόδωρος, Ορφανίδου 1 Θεσσαλονίκη