Το Τσάι του Βουνού

Olympus Herb / Το ανώτερο Τσάι του Βουνού απευθείας από τον Όλυμπο (Σιδερίτης).

«Το ανώτερο τσάι προέρχεται από τα ψηλά βουνά», λέει μια αρχαία κινεζική παροιμία... «Τα ελληνικά βουνά» θα προσθέταμε εμείς.

Από τις κορυφές του Ολύμπου, την κατοικία των αρχαίων Θεών, φέρνουμε κοντά σας ένα από τα πιο σημαντικά βότανα με σταθερή παρουσία στη μεσογειακή διατροφή εδώ και αιώνες.

Στην Ελλάδα είναι γνωστό ως «Τσάι του Βουνού». Πρόκειται για αρωματικό βότανο που φύεται στα ελληνικά βουνά και σε υψόμετρο άνω των 1000 μέτρων. Πολυετής θάμνος που η δρόγη του χρησιμοποιείται ως ρόφημα από τα αρχαία χρόνια. Πρώτος το αναφέρει ο φιλόσοφος Θεόφραστος το 350 π.Χ.

Στην βοτανολογία αναφέρεται ως Sideritis. Υπήρχε διαδεδομένη η πεποίθηση στους αρχαίους στρατιώτες ότι εκτός από τις ευεργετικές του ιδιότητες ως ρόφημα, το κατάπλασμα του βοτάνου βοηθούσε στην επούλωση των πληγών που προκαλούνταν από τις σιδερένιες αιχμές των βελών και των δοράτων.

Στην παραμεσόγεια ζώνη και ιδιαίτερα στα βουνά της Ελλάδας φύονται οι περισσότερες και πιο αρωματικές ποικιλίες του sideriti.

Από τις περίπου 180 καταγεγραμμένες ποικιλίες διαλέξαμε και φέραμε κοντά σας αυτήν που διακρίνεται για το ιδιαίτερο άρωμα, την εύκολη χρήση και τις ιδιαίτερες ιδιότητες της τον sideriti scardica. Στην Ελλάδα το γνωρίζουμε ως «Τσάι του Ολύμπου».